ایستگاه 44 حریق و نجات 8

  • تهران - منطقه 21 - بزرگراه لشگری (جاده مخصوص کرج) - کیلومتر 16 - جنب سازمان آب - روبروی سه راه اندیشه
  • ،