کارخانه دکستروز ایران (گلوکز)

  • قزوین - قزوین - جاده قدیم تهران - کیلومتر 8 - بالاتر از نیروگاه رجایی - جنب کارخانه لبنیات سحر
ارزیابی