کارخانه کلن نیک

  • مدیر - عباس عبداله زاده
  • البرز - کرج - شهرک صنعتی اشتهارد - فاز 1