تکنوگراف

  • مدیر - وازگن آبنوسی
  • تهران - منطقه صنعتی خرمدشت - اصلی - نبش خیابان 5 غربی - پ. 72
  • ،