کارخانه باند گچی ایران

  • قزوین - قزوین - بزرگراه قزوین کرج - کیلومتر 5 - روبروی شرکت پلی ونیا