سردخانه گلنام

  • مدیر - محمود خلیل بیگی
  • اسلام شهر - شاطره - کیلومتر 12 جاده ساوه - ایستگاه شاطره - جاده گلدسته - پ. 4 - سردخانه گلنام