کارخانه رودک شیمی (سیلیکات سدیم مایع)

  • مدیر - خلیل - اسداله امانی - درویشی
  • قزوین - بویین زهرا - شهرک صنعتی لیا - خ. تکنولوژی برتر - خ. فن آوری