دکتر عبدالقادر کهزادی

  • مدیر - عبدالقادر کهزادی
  • تهران - منطقه 13 - تهران نو - ایستگاه منصورآباد - مجتمع پزشکی شهریار - ط. دوم - واحد 12
  • ،