کارخانه رزیتان

  • قزوین - تاکستان - جاده تاکستان - کیلومتر 30
کلمات کلیدی :

چسب

|

رزین

|

رزین صنعتی

|

رنگ

ارزیابی