دکتر مهرداد مهرآزما

  • تهران - منطقه 3 - م. ونک - خ. گاندی شمالی - نبش خیابان شریفی - ساختمان پزشکان گاندی - ط. چهارم - واحد 18
مستقردر :

بیمارستان نگاه - بیمارستان تخصصی چشم پزشکی
ونک - کلینیک چشم پزشکی
ارزیابی