موزه سرخه حصار

  • تهران - منطقه 4 - دماوند - سه راه آزمایش - پارک جنگلی - خ. گل مریم - ک.پ : 1746913411

موزه سرخه حصار در یک نگاهمایشگاه حیات‌وحش سرخه‌حصار درسال 1376، از سوی سازمان حفاظت محیط زیست تأسیس شد و با مساحتی حدود 900 مترمربع و 400 مترمربع زیر بنا، شامل 12 غرفه نمایش و 350 مترمربع فضای اداری و 150 مترمربع سالن آمفیتئاتر است‌. نمایشگاه در یک طبقه و دو بخش است‌: سالن نمایش فیلم (آمفیتئاتر) و نمایشگاه حیات‌وحش‌. نمایشگاه حیات وحش شامل نمونه تاکسیدرمی شده پستان‌داران‌، پرندگان‌، خزندگان و دوزیستان و نمونه‌هایی از حشرات‌، نمونه‌هایی از کانیها و سنگواره‌ها (فسیل‌) و هرباریوم گیاهان خشک شده و بذر گیاه است‌. از امکانات آمفیتئاتر به پخش اسلاید و نمایش فیلم و برگزاری جلسه ها و سمینارها میتوان اشاره کرد. تعداد بازدیدکنندگان به طور متوسط 10 تا 15 نفر در روز است و این نمایشگاه همه روزه از 8 الی15:30 به غیر از روزهای جمعه دایر است.
ارزیابی