امیر - نمایندگی سامسونگ

  • مدیر - علیلو
  • تهران - منطقه 12 - ری - نرسیده به سه راه امین حضور - پ. 797 - ک.پ : 1171634611
  • ،