فتح (شیلنگ)

  • تهران - منطقه 9 - جاده قدیم کرج - کیلومتر 7 - جنب انبار بیسکویت ویتانا - ساختمان 110 - ک.پ : 1386943915