کارخانه ایران کمبر

  • مدیر - فرهاد صرافی
  • تهران - منطقه 21 - جاده قدیم کرج - کیلومتر 8 - خ. عاشری - پ. 3