رنا - کد 665

  • مدیر - عبدالحسین زهرایی
  • فارس - کازرون - جاده کازرون شیراز - کیلومتر 3 - بلوار دانشگاه
  • ،