فخر

  • تهران - منطقه 12 - بهارستان - روبروی خیابان قایدی - خ. مشکی - پ. 91 - ک.پ : 1154616817

فخر در یک نگاهبنای مسجد فخر الدوله به نام حاج میرزا علی خان امین الدوله صدر اعظم‌، در تاریخ 1324 ه. ش، آغاز شده است‌. بنای اساسی این مسجد به همت شادروان خانم اشرف فخرالدوله‌، فرزند مظفرالدین شاه قاجار، در سال 1328 ، پایان یافت‌. مصالح اصلی مسجد کاشی کاری با رنگ کرم و لاجوردی است‌. همچنین‌، ساختمان اصلی آجری و دارای دو شبستان است و یک گنبد بزرگ و چهار نیم ستون که در بالای هر کدام گنبد کوچکی قرار دارد. مسجد فخرالدوله براساس الگوی سنتی و اسلامی و با استفاده از رنگ‌های لاجوردی و فیروزه‌ای به دست آندره‌گدار، معمار فرانسوی، ساخته شده است‌.
ارزیابی