نور - مرکزی ارومیه - کد 4411 (کارسازان آینده)

  • آذربایجان غربی - ارومیه - کاشانی - روبروی مهمانسرا
  • ،