فرهاد

  • مدیر - فرهاد اسماعیل باقرقصاب
  • تهران - منطقه 12 - دروازه شمیران - خ. ناطقی - پ. 172 - ک.پ : 1154646115
کلمات کلیدی :

قصابی

|

گوشت

ارزیابی