سگال لار ماشین

  • شرکت - ویگن کشیش آبرام
  • تهران - منطقه 7 - دماوند - خ. پدر ثانی - بالاتر از تالار عیاران - پ. 222
کارخانه

ایران - تهران - منطقه صنعتی خرمدشت - سیاه سنگ - ک. خرداد - پ. 437
ارزیابی