رنا - کد 105

  • کردستان - سنندج - پایانه باربری - جنب پلیس راه کرمانشاه