رنا - کد 702

  • مدیر - اکبر صفری
  • کرمان - کرمان - جاده کرمان به ماهان - کیلومتر 1