رنا - کد 183

  • مدیر - صراف
  • کرمان - کرمان - جاده تهران - بعد از پل راه آهن - جنب ایران گاز