دکتر عبدالقادر کریمی

  • مدیر - عبدالقادر کریمی
  • تهران - منطقه 18 - شادآباد - بلوار خلیج - بیمارستان شهیدفیاض بخش - ک.پ : 1379613541