رنا - کد 663

  • مدیر - عبداله فتح الهی
  • لرستان - خرم آباد - جاده خوزستان - کیلومتر 6 - روبروی انبار نفت