پارس ژاپن

  • مدیر - سیدابراهیم شهبازی
  • تهران - منطقه 11 - کارگر جنوبی - پایین تر از میدان قزوین - پ. 1282 - ک.پ : 1335615311