اسکانیا - کد 1007

  • یزد - اردکان - روبروی پلیس راه اشکذر - جنب فروشگاه پیشتاز