بم خودرو (مونتاژ خودرو گل)

  • مدیر - امیرحسین یزدانی
  • تهران - منطقه 7 - بهشتی (عباس آباد) - خ. صابونچی (مهناز) - خ. هویزه - پ. 23 - ک.پ : 15337