شرکت ستایش پارسیان پروتیین

  • مدیر - حامد بی نیازی
  • پاکدشت - شهرک صنعتی شکوهیه - فاز 2 صنایع غذایی - بلوار بروجردی - بروجردی 3 - پ. 225