آخوندی

  • مدیر - محمد آخوندی
  • تهران - منطقه 12 - م. شوش - خ. صاحب جمع - پ. 454