شهر سالم شهرداری تهران - مرکز شماره 14

  • تهران - منطقه 14 - 17 شهریور - بزرگراه محلاتی - نبش خیابان گیلکی شمالی