حاتمی (دوره اول)

  • مدیر - صبح صادق
  • تهران - منطقه 12 - مولوی - روبروی خیابان تختی - ک.پ : 1197634941