مقاومت بسیج - حوزه 017 آزادگان

  • تهران - منطقه 7 - بزرگراه رسالت - پل سیدخندان - خ. کابلی (دبستان) - خ. موحد کاشانی - خ. پروین
ارزیابی