کاظمین

  • تهران - منطقه 7 - اجاره دار (خواجه نظام الملک) - خ. مسجد
ارزیابی