پزشکی هسته ای

  • مدیر - محمد افتخاری
  • تهران - منطقه 6 - کارگر شمالی (امیرآباد) - بیمارستان شریعتی - موسسه تحقیقات پزشکی هسته ای - ک.پ : 1411713137
  • ،