شرکت بک افزار

  • مدیرعامل - سعیدرضا غباری
  • تهران - منطقه 4 - بزرگراه رسالت - تقاطع بزرگراه صیاد شیرازی - ک. 8 متری اول - پ. 17