کارخانه ایران لوله

  • مدیر - قاسم جمالی
  • ورامین - جاده خاوران - کیلومتر 35 - دوربرگردان بیمارستان زعیم - جنب پمپ بنزین - ک. 12 متری سهند - پ. 10
کلمات کلیدی :

اتصالات

|

لوله

ارزیابی