پارس برنز

  • مدیر - حمید باقری رازی
  • سمنان - گرمسار - شهرک صنعتی پایتخت (علی آباد) - بلوار توسکا - خ. نیلوفر چهارم - ک.پ : 35951
ارزیابی