شرکت ارتباط داده ها و فن آوران آسیا (آدفا)

  • مدیر - محمدحسن گلستانه
  • تهران - منطقه 3 - آفریقا (جردن) - خ. هرمز ستاری - پ. 58