کارگشا

  • مدیر - حیدر فرح زاده
  • تهران - منطقه 4 - فرجام - خ. سراج - خ. سروش اصلی - نبش درمانگاه 14 معصوم - پ. 138 - ک.پ : 1687866331