تندرصاف آسیا

  • مدیر - صابر اکبری
  • تهران - منطقه 18 - جاده قدیم کرج - کیلومتر 7 - زیر پل کن - پ. 484 - ک.پ : 1386983618