تهران بنز

  • مدیر - اصغر خنجری
  • تهران - منطقه 18 - جاده قدیم کرج - کیلومتر 7 - نرسیده به پل کن - روبروی مجموعه ورزشی کارگران شماره 2 - ک.پ : 1386983619