اتحاد

  • مدیر - ابوطالب اکبرزاده
  • تهران - منطقه 18 - بزرگراه فتح (جاده قدیم کرج) - نرسیده به پل کن - روبروی مجموعه ورزشی کارگران شماره 2 - ک.پ : 1386983711