دکتر خسرو رهبر

  • تهران - منطقه 2 - شهرک قدس (غرب) - م. صنعت - فاز 3 - مجتمع پزشکی پردیس - ط. سوم