سایپایدک - کد 1045

  • مدیر - عباس درخشنده
  • تهران - منطقه 4 - بزرگراه رسالت - تقاطع خیابان دماوند