صباصنعت

  • مدیر - اکبر صباغی
  • تهران - منطقه 11 - قزوین - نرسیده به خیابان غفاری - پ. 309
  • ، ،