شرکت تولیدی شیبه - دفتر مرکزی

  • مدیر - رضا تحصیلی
  • تهران - منطقه 2 - شهرک قدس شهرک قدس (غرب) - فلامک شمالی - ک. حیدریان - پ. 6 - واحد دوم - ک.پ : 19986