انجمن سخنوران ایران

  • مدیر - نیکوهمت
  • تهران - منطقه 12 - بهارستان - خ. فخرآباد - ک. شماره 13 - کانون بازنشستگان کشور
  • ،
کلمات کلیدی :

اتحادیه

|

انجمن

|

تعاونی

ارزیابی