بانک ایران زمین - شعبه سجاد مشهد - کد 804

  • خراسان رضوی - مشهد - بلوار سجاد - بعد از چهارراه بهار