دکتر احمد صادقی

  • مدیر - احمد صادقی
  • تهران - منطقه 3 - آفریقا (جردن) - تقاطع خیابان دستگردی (ظفر) - پ. 259 - ک.پ : 1917718954