شیخ جعفر (استیل)

  • تهران - منطقه 12 - مصطفی خمینی (سیروس) - بازار سیداسماعیل - چهارسوق بزرگ - سرای شیخ جعفر - ک.پ : 11917
کلمات کلیدی :

پاساژ

|

مجتمع تجاری

ارزیابی